שליחת מאמרים וכתבות

הנחיות לכותבים

כתב העת כלנית הוא כתב-עת אלקטרוני המשמש במה לפרסום בעברית של מחקרים מקוריים וכתבות העוסקים בביולוגיה, אקולוגיה, תפוצה, סיסטמטיקה ובשימושים לאדם של צמחי ישראל וסביבתה. מטרת כלנית לקדם את ההכרות הידע והאהבה לצמחי ישראל בקרב חוקרים, סטודנטים, מורים תלמידים וחובבי צמחים בישראל. כמקובל בכתב-עת מדעי יעברו כל המאמרים והכתבות ביקורת עמיתים על ידי חברי המערכת ומדענים נוספים.
בכלנית יתפרסמו חומרים כתובים משני סוגים:
1. מאמרים – הכוללים מאמרי מחקר, מאמרי סקירה ועיבודים סיסטמטיים לסוגים ומינים בצמחיית ישראל.
2. כתבות למדורים בתחומים הבאים: צמחים בעונות השנה, פריחה והאבקה, חדשות ומציאות, מגוון ביולוגי ושמירת טבע, צמחים פולשים, אקולוגיה והתאמות, אתרים בעלי עניין בוטני, צמחי מרפא ותבלין, פולקלור, צמחים במקורות, בוטניקה ארכיאולוגית, בעולם, חלון לעבר, ביקורת ספרים ועוד…

הטקסטים של המאמרים והכתבות יוגשו בקובץ WORD  . איורים, תמונות ומפות יוגשו בקובץ JPEG.
את הקבצים ישלחו מצורפים לדואר אלקטרוני למערכת כלנית kalanitweb@gmail.com, לאבי שמידע   avi.shmida@gmail.com  או לגידי נאמן gneeman@gmail.com

להלן הנחיות מפורטות:
א. שורות בראש מאמר או כתבה

  1. שם המאמר או הכתבה
  2. שם המחבר /ים בצירוף שיוך מוסדי (אם יש) וכתובת דואר אלקטרוני
  3. מילות מפתח (יירשמו באתר כתגיות)
  4. משפטי פתיח המהווים כותרת משנה
  5. תקציר באורך עד 5 שורות, שיכול לשמש גם כפתיח

ב. תוכן המאמר או הכתבה

מתכונת הכתיבה: מאמרי מחקר יוגשו במתכונת המקובלת בספרות מדעית (לחץ להנחיות מפורטות להגשת מאמר מחקר). מאמרי סקירה וכתבות למדורים ייכתבו וייערכו בהתאם לתוכנם. כל המאמרים והכתבות ייכתבו בקצרה ככל הניתן בשפה מדויקת וברורה תוך מיעוט שימוש במונחים מקצועיים. מונחים מקצועיים יהיו בעברית (תוך ציון המונח המדעי באנגלית בסוגריים). המונחים  יוגדרו בהופעתם הראשונה במאמר.
שמות צמחים: שמות צמחים בעברית ייכתבו בגופן מודגש. שמות מדעיים יובאו בפעם הראשונה בו מוזכר שם מין בעברית וייכתבו בגופן נטוי.
טבלאות: יוגשו בתוך קובץ WORD ממוספרות במספרים רצים כאשר מלל הטקסט יכלול הפניות אל הטבלאות המתאימות על פי מספרן. לכל טבלה יש לצרף כותרת הסבר. יש לבנות את הטבלאות בפורמאט פשוט ככל האפשר. תאים המכילים מלל בעברית יוקלדו  מיושרים לימין בכיוון כתיבה עברי. מלים בכתיב לטיני, ערכים מספריים וסימנים מתמטיים יש להקליד בתוך התאים בשפה האנגלית ובכיוון כתיבה משמאל לימין מיושרים לשמאל.
שילוב איורים ותמונות: איורים, תמונות, מפות יוגשו בנפרד מהטקסט כקבצי JPEG. אלה יכללו הפניה מהטקסט וימוספרו במספרים רצים בהתאמה לסדר ההפניות מהטקסט וישובצו בטקסט במקום המשוער שבו יופיעו. קבצי התמונות יסומנו בשם מקוצר של המאמר, רצוי באותיות לטיניות יחד עם מספרו הרץ של הפריט. לכל איור, תמונה, מפה וטבלה תיכתב כותרת ממוספרת ויצורף לה הסבר מספיק להבנתם ללא קריאת הטקסט. בהסבר של כל תמונה יירשם שם הצלם ולידו יופיע סימן ©.
שילוב מידע המסתמך על מקורות ביבליוגרפיים:  המקורות יצוטטו בתוך הטקסט בתוך סוגריים בשם המחבר ושנת פרסום, מופרדים בפסיק.
רשימת המקורות: הרשימה הביבליוגרפית תיכתב בסדר א"ב, קודם הפריטים בעברית ואחריהם הפריטים באנגלית. וללא מספור. מומלץ למחברים לעיין במאמרים באתר כלנית ולהשתמש ברשימה הביבליוגרפית כתבנית. לדוגמא:
ישראלי א. 2014 צמחים מעניינים בישראל. כלנית 1, פורסם ב-29.9.2014.
דוגמא לציטוט באנגלית:
Evenari ML. Shanan L. & Tadmor N. 1982 (2ed.) The Negev, the Challenge of a Desert. Harvard University Press, Cambridge, Mass.
Charnov EL. 1978  Sex Ratio selection Eusocial hymenoptera. American Naturalist 112: 317-326

לפירוט מלא של כללי רישום וציטוט של מקורות ביבליוגרפיים – לחץ כאן.

ג. פירסום המאמר או הכתבה

מאמר או כתבה שיימצאו ראויים לפירסום יועברו לשיפוט וייערכו ע"י המערכת. המחברים יקבלו לעיונם את המאמר להגהה לאחר השיפוט והעריכה. בהתאם להערות ולסיכום בין המחברים למערכת, המאמר או הכתבה יועלו לאתר. מיד עם טעינת המאמר באתר כתב-העת, תישלח למחברים הודעה בדואר אלקטרוני. בתוך 3 ימים מאז הפירסום ניתן יהיה לעשות שינויים מזעריים אם יהיה בהם צורך, ועל פי החלטת המערכת.