צמח החודש העברי

כתב: שיר ורד  shir20@gmail.com

חבלבל שעיר Convolvulus betonicifolius – צמח חודש סיוון תש"פ
יינית חרוזה – צמח חודש סיוון תשע"ט
יינית חרוזה – צמח חודש ניסן תשע"ט
אפון מצוי – צמח חודש אדר ב תשע"ט
שבט תשע"ט – צנון מצוי
אלול תשע"ח – מלוח הענבות
מנחם-אב תשע"ח – כף-זאב אירופית
תמוז תשע"ח – ורבנה רפואית
סיוון תשע"ח – זלזלת מנוצה
אייר תשע"ח – יערה איטלקית
ניסן תשע"ח – מרווה כחולה
אדר תשע"ח – מסרק ארץ-ישראלי
שבט תשע"ח – גרגרנית גלילנית
טבת תשע"ח – רתם המדבר
כסלו תשע"ח – נרקיס מצוי
חשוון תשע"ח – סתוונית ירושלים
תשרי תשע"ח – טיון דביק
אלול תשע"ז – חנק מחודד
מנחם-אב תשע"ז – פרע מסולסל
תמוז תשע"ז – שנית שוות-שיניים
סיון תשע"ז – ברזילון ריסני
אייר תשע"ז – סומקן ענקי
ניסן תשע"ז – מרוות איג
אדר תשע"ז – צבעוני ההרים 

שבט תשע"ז – איריס הארגמן
טבת תשע"ז – ילקוט הרועים
כסלו תשע"ז – רקפת מצויה
חשוון תשע"ז – כרכום החרמון
תשרי תשע"ז – בן-חצב סתווני
אלול תשע"ו – בן-קוצן מאפיר
מנחם-אב תשע"ו – פרגה צהובה
תמוז תשע"ו – פואנית איטלקית

סיון תשע"ו – געדת הסלעים
אייר תשע"ו – דם-המכבים האדום
ניסן תשע"ו – ניסנית ארץ-ישראלית
אדר ב' תשע"ו – נץ-חלב הרודיאני
אדר א' תשע"ו – טופח כדורי

שבט תשע"ו – איריס ארץ-ישראלי
טבת תשע"ו – דודא רפואי
כסלו תשע"ו – איריס הסרגל

תשרי-חשוון תשע"ו – דוגון ירושלמי
אלול תשע"ה – חבצלת החוף
אב תשע"ה – נענת הכדורים
תמוז תשע"ה – דורבנית סגולה
סיון תשע"ה – מישויה פעמונית
אייר תשע"ה – עולש מצוי
ניסן תשע"ה – איריס הדור ואיריס שומרוני
אדר תשע"ה – תורמוס ההרים
שבט תשע"ה – כלנית מצויה
טבת תשע"ה – יקינתון מזרחי
כסלו תשע"ה – זלזלת הקנוקנות
חשון תשע"ה – חלמונית זעירה