מערכת

עורכים מייסדים: ד"ר גדי פולק ז"ל, פרופ' אבי שמידע, פרופ' גידי נאמן.

הנהלת המערכת: ד"ר ערגה אלוני, פרופ' גידי נאמן, ד"ר אורי פרגמן-ספיר, פרופ' אבי שמידע
מערכת מייעצת: ד"ר ערגה אלוני, פרופ' אמוץ דפני, ד"ר ז'אן-מארק דופור-דרור, שיר ורד, ד"ר אבנר כהן, פרופ' מרדכי כסלו, הגר לשנר, פרופ' גידי נאמן, ד"ר אורי פרגמן-ספיר, ד"ר רון פרומקין, מימי רון, פרופ' מרסלו שטרנברג, פרופ' אבי שמידע, ד"ר חגי שמש, ד"ר צביה שפירא .
אנגלית: ד”ר שילה הטיס רולף
ניהול אתר כלנית: (ד"ר גדי פולק ז"ל)

 עבודת המערכת נעשית בהתנדבות.