מונחים למאמר "הסוג דמומית בישראל" מאת קלרה חן

פרודה – יחידה מתוך פרי מקובץ (כלומר יחידה מתוך רבות הנוצרות בפרח יחיד, משחלה מפורדת עלי-שחלה). לרוב חד-זרעית והיא נושרת מבלי להיפתח.

רמת פלואידיה – מספר סדרות כרומוזומים בתאי הייצור (בדיפלואיד קיימות שתי סדרות בכל תא, מלבד תאי המין; בפוליפלואיד מספר יותר גדול של סדרות).

אקסינה – השכבה החיצונית של גרגר אבקה, עשוי חומרים בעלי עמידות גבוהה ומורכב במבנהו;

הבדידים (Colpi) – הם חלק ממרכיבי האקסינה, הבנויים בצורה של עמודיות.

סינונימיקה – קיום של שמות נרדפים (סינונימים) לשמות הנכונים של טקסונים (=יחידות מיון: סוגים, מינים וכו'); ברישום ליד שם מדעי מופיע כ-Syn.

טיפוס (Type) – פרט של אורגניזם, ששימש כבסיס בתיאור טקסון מסוים. טיפוס של טקסון בצמחים חייב להיות שמור בעשבייה.

אריאל – אזור התפוצה של טקסון